Blog

Insights and inspiration

Attityden först. Att skapa förändring inifrån.

Newtons första lag säger: En kropp förblir i vila eller i likformig rörelser så länge den inte påverkas av några yttre krafter.
Med andra ord, den ändrar inte hastighet eller riktning så länge den inte påverkas av en annan kraft.

Tänk på alla de personer och grupper som fungerar på samma sätt. De förblir i vila eller i likformig rörelser så länge de inte påverkas av några yttre krafter. De fortsätter att göra samma saker som de alltid har gjort om inte någon yttre faktor lyckas påverka dem.

Newtons första lag kallas också tröghetslagen. Kroppens tröghet innebär att den rörelse som redan finns motsätter sig påverkan av yttre krafter. Om den påverkan inte är tillräckligt stor kommer kroppen att fortsätta vara i vila eller i sin tidigare rörelse.

Tänk på alla de personer och grupper som fungerar på samma sätt och som ser sig själva som nån slags Newtonskt snöklot som inte har förmåga att ändra riktning utan att påverkas av en ny större yttre kraft. Det är tragiskt att så många tror att deras rörelse genom livet på nåt sätt är ödesbestämt och som ser sig själva som viljelösa offer för omgivningen och sina egen tröghet.

En sån här Newtonsk syn på människor leder också till en Newtonsk syn på ledarskap. Som ledare ska man vara den yttre kraften som är tillräckligt stark, skrämmande, övertygande eller inspirerande för att styra över verksamheten i en ny riktning. Kraft ställs mot kraft och så får man se vad utfallet blir. Alltför ofta blir resultatet att man upptäcker Newtons tredje lag “två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter”! En sån organisation kommer att behöva starka ledare, en stark maktapparat och den kommer att lägga en stor del av sin tid och energi på att kämpa mot sig själv.

Det finns alternativ till det här. Alternativ där man kan lägga mer av sin energi på sin uppgift. Men det kräver en stor förändring i hur man ser på sig själv och hur man ser på ledarskap. Ser man sig som ett barn som behöver styras av föräldrar eller som en vuxen som behöver samarbeta med andra vuxna? Ser man ledarskap som något som ska utövas av en ledare för att få andra att göra saker eller ser man det som en gemensam process som inte kan lösas annat än i samarbete?

Den syn ni har i din organisation kommer att bestämma hur er vardag kommer att se ut. Vill ni förändra den vardagen måste synen först förändras. Det finns inga genvägar, allt annat blir bara tillfällig kosmetika.

Leave Reply