Om oss och våra tjänster

Mer blir möjligt...

Vilka är vi?

Hos Birch samlas och integreras olika kompetenser och professioner, allt under ledning av Ian Birch och allt med syftet att skapa så värdefulla utbildningar och träningsprogram som möjligt. Det genomgående temat för det vi gör är hållbar prestation. Att kunna prestera, även i de svåraste av situationer, med uthållighet.Det finns allt för många idag som sliter hårdare och hårdare, lägger fler och fler timmar på jobbet och ändå känner att de inte räcker till. Det finns allt för många idag som sliter hårdare och hårdare, lägger fler och fler timmar på jobbet och ändå känner att de inte räcker till. Vad är poängen med det?

Därför använder vi specialister inom områdena ledarskap, psykologi, pedagogik, fysisk träning, yoga och meditation. Baskunskaper och färdigheter från varje område utgör ingredienserna och tillsammans blir de en oerhört funktionell grund för förändringskompetens och hållbar prestation.

Vad erbjuder vi?

Utifrån era behov och möjligheter designar vi program, där teori varvas med praktik för att utveckla färdigheter, inom områdena ledarskap, hållbar prestation och samarbete.

 

Programmen varierar i längd från en dag till flera veckor, beroende mest på ambitionsnivån. Hur mycket bättre vill ni bli?

 Vi erbjuder professionell coaching och handledning både individuellt och för grupper. Ibland kan det gå väldigt fort att hitta vägen framåt och återfå initiativet, bara genom att ha någon som stöttar med struktur, de rätta frågorna och som kan utmana invanda perceptioner, tankar och beteenden.

 En tankeväckande och inspirerande föreläsning kan ge väldigt mycket på kort tid. Och ibland kan det vara precis det som behövs. Längd och innehåll anpassas efter behov och publik.

 Som chef är det lätt att bli ensam i beslut som man av olika anledningar måste hantera själv. Då kan det vara mycket värdefullt att ha någon erfaren och klok som bollplank eller hjälp med inhämtning och analys av information.