Tomtebloss eller starkt lysande stjärna under lång tid?

Stress, osäkerhet och en hög förändringstakt utmanar förmågan att leverera och göra sig själv rättvisa. Låt inte det hända hos er. Vi hjälper er bygga upp och underhålla en prestationsförmåga som kommer att räcka längre.

Tjänster

HÅLLBAR PRESTATION

Som företag är ni förmodligen duktiga på det ni gör. Annars skulle ni inte vara i den branschen ni är och inte heller klarat er så länge som ni gjort. Att prestera bra resultat är säkert något ni gjort tidigare och har alla förutsättningar att göra igen. Men, hur är det med uthålligheten?

Läs mer

LEDARSKAP

Som chef och ledare har man två verkligheter att hantera. Dels den yttre, omvärlden som knackar på dörren och ställer krav, men samtidigt den inre verkligheten, personal och resurser. Arbetar man under ett högt förändringstryck räcker ett traditionellt ledarskap helt enkelt inte till.

Läs mer → 

SAMARBETE

I ett företag där olika delar är beroende av varandra är det den gemensamma prestationen som är the bottom line. Individuella insatser ska samordna och koordineras för bästa möjliga utfall och det är kvaliteten på samarbetet som fäller avgörandet. Samarbetet inom grupper, samarbetet mellan grupper och framför allt, samarbetet mellan ledning och medarbetare.

Läs mer 

STRATEGISK LEDNINGSSTÖD

Med mindre operativa marginaler och en omvärld i ständig förändring finns det mindre tid att skapa underlag för beslut och mindre utrymme för felbedömningar. Det kan visa sig oerhört värdefullt att ha med ett fristående bollplank i processen. Ett bollplank som samtidigt är en vass strategiskt/taktisk tänkare och duktigt processfacilitator.

Läs mer → 

Erfarenheter

From the Blog

Go to the Blog →