Archives

Uncategorized

Attityden först. Att skapa förändring inifrån.

Newtons första lag säger: En kropp förblir i vila eller i likformig rörelser så länge den inte påverkas av några yttre krafter.
Med andra ord, den ändrar inte hastighet eller riktning så länge den inte påverkas av en annan kraft.

Tänk på alla de personer och grupper som fungerar på samma sätt. De förblir i vila eller i likformig rörelser så länge de inte påverkas av några yttre krafter. De fortsätter att göra samma saker som de alltid har gjort om inte någon yttre faktor lyckas påverka dem.

Newtons första lag kallas också tröghetslagen. Kroppens tröghet innebär att den rörelse som redan finns motsätter sig påverkan av yttre krafter. Om den påverkan inte är tillräckligt stor kommer kroppen att fortsätta vara i vila eller i sin tidigare rörelse.

Tänk på alla de personer och grupper som fungerar på samma sätt och som ser sig själva som nån slags Newtonskt snöklot som inte har förmåga att ändra riktning utan att påverkas av en ny större yttre kraft. Det är tragiskt att så många tror att deras rörelse genom livet på nåt sätt är ödesbestämt och som ser sig själva som viljelösa offer för omgivningen och sina egen tröghet.

En sån här Newtonsk syn på människor leder också till en Newtonsk syn på ledarskap. Som ledare ska man vara den yttre kraften som är tillräckligt stark, skrämmande, övertygande eller inspirerande för att styra över verksamheten i en ny riktning. Kraft ställs mot kraft och så får man se vad utfallet blir. Alltför ofta blir resultatet att man upptäcker Newtons tredje lag “två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter”! En sån organisation kommer att behöva starka ledare, en stark maktapparat och den kommer att lägga en stor del av sin tid och energi på att kämpa mot sig själv.

Det finns alternativ till det här. Alternativ där man kan lägga mer av sin energi på sin uppgift. Men det kräver en stor förändring i hur man ser på sig själv och hur man ser på ledarskap. Ser man sig som ett barn som behöver styras av föräldrar eller som en vuxen som behöver samarbeta med andra vuxna? Ser man ledarskap som något som ska utövas av en ledare för att få andra att göra saker eller ser man det som en gemensam process som inte kan lösas annat än i samarbete?

Den syn ni har i din organisation kommer att bestämma hur er vardag kommer att se ut. Vill ni förändra den vardagen måste synen först förändras. Det finns inga genvägar, allt annat blir bara tillfällig kosmetika.

A crossfit approach to life

We all know people who seem to perform whatever the odds. Who cut through adversity like a hot knife through butter and don´t seem capable of the thought “give up”.

We also all know people who can perform at a high level as long as everything goes their way and the pressure is off. But, as soon as the stakes go up they lose it.

The difference between the two may be almost impossible to detect in favourable circumstances but is clearly visible in action in a demanding situation. In a survival situation it may be the difference between life and death and in every-day life the difference between achieving your goals or not.

This difference is partly attitude and partly a set of skills, both of which can be trained. So, building a cross-fit approach to life is something that should be part of your training regimen right alongside of your pull-ups, double-unders and Olympic lifts!

Konsten att nå sina mål del 2

Vilja, förmåga och mod. Visst låter det bra. Har man tillräckligt mycket av varje faktor är förutsättningarna goda för
att lyckas uppnå sina mål. Men vad gör man om man inte har det? När man väl märker att man inte klarar att
göra det man tänkt kan det vara för sent att göra nånting åt det. Just därför är det viktigt att börja förbereda sig tidigt
men att förbereda sig på rätt sätt.

Vi lever i en tid som påstås vara oerhört komplex och att förutsättningarna i omvärlden förändras snabbt och i oväntade riktningar. Då är det frestande att försöka möta den utmaningen genom att själv bli lika komplex, snabb och oförutsägbar. Att vara flexibel. Men, flexibilitet utan kontroll är bara kaos.

Nyckeln till framgång ligger istället i att utveckla två till synes otidsenliga och osexiga saker. Baskunskaper och kognitiv kontroll.

Att ha en bred repertoar och kunna improvisera och agera situationsanpassat kräver att man är duktig på baskunskaper och verkligen har tränat in grundläggande färdigheter, för de är byggstenarna som man på olika sätt anpassar, integrerar och sammanfogar för att kunna variera sin respons och vara flexibel.

Kognitiv kontroll täcker en rad mentala färdigheter från att kunna fokusera, att vara mer medveten om sina interna processer (tankar och känslor), kunna reglera sina reaktioner och återhämta sig. Färdigheter som är grunden för viljestyrka, mod och förmågan att lära sig.

Att utveckla det här kräver träning och det tar tid men finns det egentligen ett bättre alternativ?

En fallskärmsjägares guide till livet…

Vakna!
Sluta traska runt i håglösa cirklar. Bestäm dig för vart du ska och sätt fart.

Sluta älta!
Tyck synd om dig själv om du absolut måste men ingen annan är intresserad och vädret blir inte bättre
för att man gnäller över det.

Släpp taget om det som inte finns längre!
Som det borde ha varit finns inte. Du har gått ner dig i myren, kliv ur och gå vidare.

Var uthållig!
Alla andra fryser också men sätter ni er ner och vilar nu så dör ni.

Som grupp klarar man mer!
Tänk mer på gruppen och mindre på dig själv. De hjälper dig om du inte orkar.

Behåll fokus!
Stress och panik hjälper inte. Använd den energin till att hantera situationen istället.

Var ödmjuk!
Det kommer en dag när du är den svagaste länken och det är ok.

Var beredd på allt men förvänta dig inget!
Ha handlingsberedskap men bestäm dig så sent som möjligt för vad du ska göra. Då hinner du
förstå så mycket som möjligt utifrån den senaste informationen.

Tempoväxla!
När du väl gör nåt, var så snabb, koncentrerad och skoningslös som du mäktar med.

 Ta in verkligheten!
Undvik inte det oönskade eller obehagliga. Är det illa så är det illa och det
är bara att ta tjuren vid hornen.

 

Det finns ett annat sätt.

Ur ett ledarskapsperspektiv kan man, om man vill, dela in människor i två kategorier.

Kategori 1: de som ska leda, dvs få saker att bli gjorda. Kategori 2: de som ska ledas, dvs fås att göra det som ska bli gjort.

Read more →