Blog

Insights and inspiration

Det finns ett annat sätt.

Ur ett ledarskapsperspektiv kan man, om man vill, dela in människor i två kategorier.

Kategori 1: de som ska leda, dvs få saker att bli gjorda. Kategori 2: de som ska ledas, dvs fås att göra det som ska bli gjort.

[Kollaborera] v.  • samarbeta ; samordna individuella insatser.

[Ledarskap] s.  • att föra, anföra ; samordna individuella insatser.

Ur ett ledarskapsperspektiv kan man, om man vill, dela in människor i två kategorier.

Kategori 1: de som ska leda, dvs få saker att bli gjorda. Kategori 2: de som ska ledas, dvs fås att göra det som ska bli gjort.

Med det synsättet inser man snabbt att kategori 1 måste tränas i hur man får kategori 2 att göra saker. Med lock eller pock med piska eller morot med hot eller muta beroende på tidsandan. Kategori 1 ska lära sig att m-o-t-i-v-e-r-a kategori 2. Kategori 1 ska bli a-u-t-e-n-t-i-s-k-a personer så att kategori 2 accepterar att göra det som ska bli gjort.

Ni märker kanske att jag är lite kritisk här. Är det inte bra att chefer utvecklar sin personlighet och sin sociala kompetens? Jo, det är jättebra. Det jag vänder mig mot är den grundläggande inställning som återspeglas i det här. Att det finns två kategorier människor. De som ska leda och de som måste ledas. De som ska motivera och de som måste motiveras. De som är “vuxna” och de som är “barn”. En uppdelning i “vi” och “dom”.

Det finns nämligen ett annat synsätt som ställer lite andra krav men å andra sidan ger ett annat resultat. Synsättet att alla är vuxna. Och som vuxen leder man sig själv, vare sig man vill eller inte. Man har själv ansvaret och behöver själv ha den kontroll som kan finnas. Tyvärr finns det allt för många som, ofta i all välvilja, vill ta över den “bördan” så att andra slipper vara vuxna. Alltför många som, ofta i all välvilja, lärts och vant sig vid, rollen som “icke-vuxen”.

Det är dags att bryta det synsättet och börja spela vuxenspelet. Då blir ledarskap något helt annat, ett kollaborativt ledarskap där samordningen av de individuella insatserna blir ett samarbete. Ett samarbete där individuell förståelse, kompetens, erfarenhet och kreativitet kan mötas och integreras utan att begränsas av vilken “kategori” en person tillhör. Först då börjar man prestera utifrån sin verkliga potential och uppnår en varaktig och hållbar konkurrenskraft.

[Kollaborera] v.  • samarbeta ; samordna individuella insatser.

[Ledarskap] s.  • att föra, anföra ; samordna individuella insatser.

 

,,Voin tincidunt, velit vel porta elementum, magna diam molestie sapien.”

Proin tincidunt, velit vel porta elementum, magna diam molestie sapien, non aliquet massa pede eu diam. Aliquam iaculis.Proin tincidunt, velit vel porta elementum, magna diam molestie sapien, non aliquet massa pede eu diam. Aliquam iaculis. Proin tincidunt, velit vel porta elementum, magna diam molestie sapien.

Leave Reply