Blog

Insights and inspiration

Konsten att nå sina mål del 2

Vilja, förmåga och mod. Visst låter det bra. Har man tillräckligt mycket av varje faktor är förutsättningarna goda för
att lyckas uppnå sina mål. Men vad gör man om man inte har det? När man väl märker att man inte klarar att
göra det man tänkt kan det vara för sent att göra nånting åt det. Just därför är det viktigt att börja förbereda sig tidigt
men att förbereda sig på rätt sätt.

Vi lever i en tid som påstås vara oerhört komplex och att förutsättningarna i omvärlden förändras snabbt och i oväntade riktningar. Då är det frestande att försöka möta den utmaningen genom att själv bli lika komplex, snabb och oförutsägbar. Att vara flexibel. Men, flexibilitet utan kontroll är bara kaos.

Nyckeln till framgång ligger istället i att utveckla två till synes otidsenliga och osexiga saker. Baskunskaper och kognitiv kontroll.

Att ha en bred repertoar och kunna improvisera och agera situationsanpassat kräver att man är duktig på baskunskaper och verkligen har tränat in grundläggande färdigheter, för de är byggstenarna som man på olika sätt anpassar, integrerar och sammanfogar för att kunna variera sin respons och vara flexibel.

Kognitiv kontroll täcker en rad mentala färdigheter från att kunna fokusera, att vara mer medveten om sina interna processer (tankar och känslor), kunna reglera sina reaktioner och återhämta sig. Färdigheter som är grunden för viljestyrka, mod och förmågan att lära sig.

Att utveckla det här kräver träning och det tar tid men finns det egentligen ett bättre alternativ?

Leave Reply