Blog

Insights and inspiration

Lära sig leva eller överleva?

Vi lever i en tid full av möjligheter. Vi har ständig tillgång till en oändlig mängd information samtidigt som vi direkt kan påverka omvärlden och därmed våra egna livsvillkor. Och för den som kan navigera i informationsflödet, medvetet välja och välja bort, förstå sammanhang och konsekvenser och därmed ha en känsla av kontroll är det en fantastiskt stimulerande och utvecklande resa men det är långt ifrån alla som har det så.

 

För en del människor blir möjligheter istället förväntningar, borden och måsten. Friheten i att ha fler alternativ blir istället en oro för att välja fel och möjligheten att lära nytt och utvecklas blir istället en känsla av att inte räcka till. För den som tappat känslan av kontroll är inte möjligheterna längre stimulerande utan istället en källa till nedbrytande stress och man hamnar lätt i en nedåtgående spiral där stressen gör att man presterar ännu sämre som ökar stressen etc.

 

Hur livet blir i den värld av möjligheter vi har skapat beror på vår förmåga att hantera den. 2012 är det helt andra saker man bör lära sig för att ha ett bra liv än det var för 20 år sen. Skolan behöver inse att det är andra färdigheter och kunskaper barn behöver idag. På arbetsplatser behöver man ändra sin syn på ledarskap och samarbete och som enskild handlar det om att bygga upp en förmåga till egenkontroll. En egenkontroll där upplevelsen av trygghet och känslan av kontroll inte förlitar sig på att omvärlden är som den alltid har varit, utan istället förlitar sig på den egna förmågan att hantera förändring, osäkerhet och press.

 

Känslan av egenkontroll är ett motgift till stress som gör att man behåller sin förmåga att prestera, kan göra sig själv rättvisa och känna att man räcker till längre.

 

Leave Reply